Bảng quảng cáo
 
DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG THUỶ
es-dthuyDịch vụ tiêu chuẩn +
+ Hàng nguyên container
+ Hàng lẻ
+ Hàng không xếp container (tàu rời, xếp rời trên tàu container hoặc bán container, xà lan)

Dịch vụ gia tăng ++
++ Theo dõi đơn hàng trước khi vận chuyển
++ Theo dõi đơn hàng đang vận chuyển
++ Kiểm soát chứng từ
++ Báo cáo tàu khởi hành / nối chuyến và tàu đến
++ Báo cáo tình hình giao hàng
 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo